So07212024

Letztes UpdateSa, 08 Jun 2024 8pm

Back Aktuelle Seite: Unterhaltsames Unterhaltsames Musik Quoc Ca Viet Nam

Quoc Ca Viet Nam

 

 

flagge.gif

 

 

 

 

 

 

Tiếng Gọi Sinh Viên
(quốc Ca Việt Nam Cộng Hòa)

(die südvietnamesische Nationalhymne)

 

Này công dân ơi, đứng lên đáp lời sông núi.
Đồng lòng cùng đi hy sinh tiếc gì thân sống.
Vì tương lai quốc dân, cùng xông pha khói tên,
Làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền.
Dù cho thây phơi trên gươm giáo.
Thù nước lấy máu đào đem báo.
Nòi giống lúc biến phải cần giải nguy,
Người công dân luôn vững bền tâm trí,
Hùng tráng quyết chiến đấu làm cho khắp nơi,
Vang tiếng người nước Nam cho đến muôn đời.

Công dân ơi! Mau hiến thân dưới cờ,
Công dân ơi! Mau làm cho cõi bờ,
Thoát cơn tàn phá vẻ vang nòi giống,
Xứng danh nghìn năm dòng
giống Lạc Hồng!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personen in dieser Konversation