Nhð ANH


Mt tri lng lng.

 Em nm thng cng.

 Trên chiếc giường tây.

 Em cm cây bút.

 Chm chm mút mút.
 

 

 

Viết thư cho anh.

 "Hỡi anh thân yêu.

 T ngày anh đi.

nhà vng v.

Con chó nó đẻ.

đẻ 4 con.

 Mặt nó tròn tròn.

Ging anh như đúc!"